Linki do platform edukacyjnych MOODLE
Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dostęp wyłącznie dla uczestników szkoleń LSCDN wspomaganych platformą


Platforma edukacyjna LSCDN-Moodle (brązowa) - szkolenia od roku 2015 do chwili obecnej

Link do platformy LSCDN-Moodle

LSCDN-Moodle


Platforma edukacyjna Doskonalenie We Współpracy (brązowa) - sieć współpracy placówek Urzędu Marszałkowskiego

Link do platformy DWW

DWW


Platforma edukacyjna LSCDN Edukacja (zielona) - szkolenia z lat 2013/2014 i 2014

Link do platformy LSCDN Edukacja

LSCDN Edukacja


Platforma edukacyjna LSCDN19 (niebieska) - szkolenia z roku 2012/2013

Link do platformy LSCDN19

LSCDN19